3. února 2018, Česko

Na tajné vědecké základně v Přibyslavi se schází tým slovutných vědců, aby vyrazil na nejdobrodružnější pouť v dějinách lidstva. Chystáme se jako první lidé cestovat časem. Hned v podvečer každý z nás během vědomostních soutěží prokáže své schopnosti, seznamujeme se s dalšími členy týmu i vedoucími vědeckými pracovníky. Připravujeme se do nočních hodin, napětí stoupá a nedá nám spát!

 

4. února 40518 před naším letopočtem, Česko

Stroj času se rozeběhl, hodinové ručičky nás vracejí zpět neskutečnou rychlostí. Sedíme a sledujeme obrazovku, alespoň většina, někteří ze samé nedočkavosti poskakují po laboratoři a házejí po sobě matracemi. Stroj času se zastavil, obloha za okny se zatáhla, jsme tam!

Cítíme se jako Armstrong, jehož stopa byla první na Měsíci. Naše stopy se rozeběhnou po mrazivých pláních doby ledové. Jako první hledáme zmražené vzorky dávných přesliček, nerostů, zmraženého hmyzu, které si odneseme do laboratoře a zkoumáme mikroskopem. Veškerá naše práce se přísně hodnotí a na bodovací tabulce narůstají čárky.

Po vydatném a taky velmi chutném obědě, co jiného čekat od výborné sekané, nás čeká hlavní cíl naší expedice. Zkoumat chování neandrtálců. Pozorujeme z dálky jejich tábor. Perou se, tancují, hulákají nesrozumitelná slova, vyrábějí oštěpy... nejstatečnější z nás proniknou až do tábora, strhnou  neandrtálcům části jejich kůží, o to víc pak oni neartikulovaně drmolí a vyrážejí proti nám!

Unikli jsme! Ale průzkum doby ledové nekončí. Vyrážíme podvečerní tmou, cestu nám osvítí polární záře, hledáme šavlozubé tygry, mamuty, zkoumáme pravěké rostlinstvo a najdeme i jeskyni neandrtálců, ve které se skrývá jejich totem.

 

5. února 40518 před naším letopočtem, Česko

Katastrofa! Neandrtálci se vloupali do naší základny! Sami netušíme, co všechno nám odcizili, ale víme, že nemůžeme jen tak naše drahocenné vybavení nechat v jejich rukou. Jsme mírumilovná expedice. Jako první se s nimi chceme domluvit. A proto se procvičujeme v umění pantomimy, abychom řeč neandrtálců ovládli.

Ale být mírumilovní někdy nestačí. Neandrtálci znovu útočí, musíme je od základny zahnat! Podařilo se. Snažíme se hledat ztracené předměty a nakonec se nám povede jednoho neandrtálce zajmout. Konečně nám prozrazuje, kde se skrývá část stroje času, výměnou za to, že jej naučíme rozdělat oheň. Možná jsme se právě postarali o to, že neandrtálci vymřou o něco později, než měli. Dosáhli jsme naších cílů, sice jsme v minulosti strávili jen dva dny, ale je čas se vrátit...

 

6. únor 825, Švédsko

Stroj času nefunguje! Nemůžeme se vrátit do roku 2018, hrozí, že zůstaneme v době ledové navždy s celou základnou. Naštěstí vedoucí expedice nalezli možnou příčinu. Přece jenom se nějaký náš předmět nepodařilo najít, zůstal v době ledové, a objevili jej v ledovci až dávní Vikingové. Nazvali ten předmět hromové kladivo a díky němu ovládli celou Evropu. Naše časová linie se tak vytratila, nemáme se jak vrátit, dokud nezískáme předmět zpět. Cestujeme tedy časem i prostorem do severských oblastní temného středověku.

Před okny se nám zjevila vikingská socha a u ní tajemný pergamen. Než jej rozluštíme, musíme ze zakázaného hájku získat runové písmo, abychom text přečetli. Vikingové ho ovšem nedají bez boje. Zjišťujeme, že je to pozvánka do vikingského turnaje síly, vytrvalosti i odvahy. Pokud chceme získat Thorovo kladivo, nezbývá nám, než se zúčastnit.

 

7. únor 825, Švédsko

Vikingský turnaj je v plném proudu! Soupeříme s nejlepšími vikingskými válečníky, včetně Ragnara Obrozhouby, který je předurčen takzvané Thorovo kladivo získat. Házíme oštěpem i pařezem, lovíme ondatry, skáčeme po útesech. Výsledky jsou těsné, stačí málo, abychom v době Vikingů zůstali navždy.

Jako poslední nás čeká výzva pro nejodvážnější. Vydat se v noci do říše ledových obrů Nilfheimu, překonat všechny bájné severské netvory a nalézt artefakt na samém konci u ledového jezera. Přes řadu úskalí, pištění a vržených sněhových koulí do obličejů netvorů se to nakonec podaří. Zjišťujeme, že tajemným artefaktem byla naše vlastní pistole. Konečně můžeme pokračovat dál v čase.

Večery během putování časem trávíme zlepšováním všech našich vědeckých dovedností. K tomu nám nejlépe slouží lego a další stavebnice, karty a jiné stolní hry, velmi prospěšná je také oblíbená hra na upíra, která tříbí naši odvahu i nenápadnost.

8. února 1944, Ardeny

Ještě to nebude tak jednoduché! Zjišťujeme, že nám schází z naší výbavy také počítač, který se podařilo nalézt ve vikingském chrámu během archeologického výzkumu německým vědcům během druhé světové války. Musíme nejdřív poznat, co to druhá světová válka byla. Pak vyrážíme na průzkum zasněžených belgických hor, naštěstí máme k dispozici naše skladné igelitové boby. Během průzkumu konečně nacházíme zraněného partyzána. Když se nám jej podaří ošetřit, prozradí, že jsou ve městě poschovávané části hesla pro vstup do podzemní vědecké základny.

Po akčním průzkumu města a nezbytném pobytu v cukrárně se nám podaří heslo rozluštit. Nyní je jen na nás infiltrovat vědeckou základnu a proniknout až k uschovanému počítači, který je posledním scházejícím vybavením. Můžeme tak nejen cestovat zpět domů, ale dokonce i vyhrát druhou světovou válku!

9. února 3018, Česko

Ale stroj času se nám přesto nedaří zprovoznit. Když se nemůžeme vrátit do naší doby, vyrážíme do daleké budoucnosti.

Zjišťujeme, že v průběhu druhého tisíciletí nastala nová doba ledová. Lidstvo je na vrcholu pokroku. Čemu se však až do této doby nepodařilo zabránit, jsou války. Společenství národů tak přišlo s radikálním řešením. Všechny války na světě způsobili dospělí lidé, kteří chtěli o něčem rozhodovat, někoho ovládat, nebo prostě neměli někoho rádi, a tak ho chtěli zničit. Proto bude pro všechny nejlepší, když už dospělí nebudou o ničem rozhodovat. Od této doby každý člověk starší 15 let odchází do důchodu. Nadále může pracovat, nejlépe v zábavních parcích, ve vývoji hraček, sladkostí nebo vymýšlet pohádky. Může také děti rozumně vychovávat, ale nemá právo rozhodovat o celospolečenských otázkách, nesmí vytvářet zákony a nic řídit.

Veškerá moc je dána do rukou dětem. Ony rozhodují o tom, jak se mají dospělí chovat, co se má ve světě změnit, jak má všechno fungovat. Děti jsou od narození vedeny k tomu, že násilí je špatné, že je úplně zbytečné, aby byly na kohokoliv zlé, a stejně tak hlídají dospělé, aby si nedovolili být zlí.

Aby se dospělí nenudili a měli také nějakou zábavu, každoročně se pořádají Hry dospělých, během kterých děti pro dospělé připraví zábavné úkoly, které mají prokázat schopnosti dospělých a také jejich hravost. Jedním z úkolů, které děti dospělým zadaly, je vývoj zdokonaleného stroje času. Tento stroj času umožňuje navštívit jakoukoliv dobu zcela bezpečně, protože návštěvník je pro lidi žijící v dané době, neviditelný. Děti se pro tento výzkum rozhodly zejména z toho důvodu, že je nudily hodiny dějepisu. Takto mají možnost navštívit jakoukoliv dobu bezpečně a hlavně zábavně, a poučit se z chyb, kterých se lidstvo za uplynulé desítky tisíc let dopustilo.

Naším cílem je vymyslet takový turnaje a díky tomu získat nápovědu, jak se vrátit do naší doby.

10. února v síti času

Abychom napravili všechny chyby minulosti, musíme ještě přečkat cestu sítí času. Proměníme se proto v postavy z různých časových období a během divoké party se snažíme přečkat poslední večer a následující den, kdy musíme uchránit základnu před útokem neandrtálců, Vikingů, pirátů, kovbojů a kdovíkoho ještě!

Konečně zpět v roce 2018. Vlak nás unáší zpět do naší doby a reality, všechna dobrodružství a poznání zůstávají za námi, ale vzpomínky na všechny zážitky putují s námi. Stejně jako se nemá zapomínat na pučení, které nám poskytuje minulost, nikdy nezapomeneme na tenhle dobrodružný tábor!

 


Zobrazit fotogalerii