TERMÍN
9. – 11. 10. 2020
CENA
1990 Kč
VĚK DĚTÍ
5 - 10
KAPACITA
Přihlášky
uzavřeny

Za kolik: 1990 Kč
Cena zahrnuje stravu 5x denně, celodenní pitný režim, ubytování na 3 dny / 2 noci, odměny za soutěže, úrazové pojištění, výchovný a pedagogický dozor a samozřejmě zdravotníka.

Doprava vlastním autobusem z Brna a zpátky: 200 Kč / dítě

Platební údaje:
Zálohu ve výši 1000 Kč zašlete na č. ú.  2701326125/2010 do 5 dnů od přihlášení; zbylou částku uhraďte stejným způsobem do 2. října 2020.

Jako variabilní symbol užijte číslo dané přihlášky.


TERMÍN
9. – 11. 10. 2020
CENA
1990 Kč
VĚK DĚTÍ
5 - 10
KAPACITA
Přihlášky
uzavřeny