Jsme skupina vedoucích, kteří se zabývají organizováním volnočasových aktivit pro děti, jako jsou zájmové kroužky, výlety a tábory. Dříve jsme působili na jiných táborech
a výchovných akcích, a to nejlepší z našich zkušeností jsme se rozhodli využít v prospěch dětí, abychom jim poskytli příjemný a zajímavý způsob trávení volného času. Naším cílem je sloučit všechny volnočasové aktivity do jedné organizace, což je praktičtější pro rodiče, protože mají možnost lépe poznat vedoucí a lektory, a příjemnější
pro děti, protože mají příležitost si vybudovat s kolektivem ostatních dětí mnohem bližší a přátelštější vztah.

 

V první řadě nám záleží na rozvíjení schopností a dovedností dětí, jako jsou například sportovní dovednosti, fantazie, kreativita, znalost přírody, ale nesmí chybět taky společenskost, zodpovědnost za sebe a své okolí,
a samostatnost. S tím samozřejmě souvisí, aby nabízené aktivity děti bavily a těšily se na ně, proto vybíráme jenom ty nejlepší lektory, praktikanty a vedoucí, kteří díky svým mnohaletým zkušenostem dokážou děti zabavit a motivovat je v každé situaci!